Bůh má smysl pro humor

Přemýšlel jsem o Bohu který má smysl pro humor. Vůči ďáblu je jeho humor velice cynický až černý.

Satan se od příchodu Božího syna na tuto zem snažil ho zabít a zlikvidovat. Začalo to v Betlémě když se k právě narozenému Ježíši sjeli mudrci z Východu. Zastavili se u krále Heroda, kterému řekli že se právě narodil Král Izraele. Herodes dal povraždit všechny betlémské děti do 2 let věku ale Ježíš tomuto záměru unikl.
Když začal svoji službu byl vyveden Duchem Svatým na poušť, kde ho ďábel pokoušel. Když se mu to dvakrát nepovedlo tak potřetí přišel s nápadem aby Ježíš skočil z vysoké budovy že se mu nic nestane je-li Boží Syn. Když Ježíš začal zjevovat pravdu o tom kým je ďábel se ho snažil zabít skrze lidi tím že ho svrhne ze srázu. Ježíš vždy zázračně unikl.
Jednou, když se Ježíš plavil se svými učedníky, tak na lodi usnul. Vtom se přihnala bouře která měla loď převrhnout a Ježíš se měl utopit. Tentokrát utišil bouři svým příkazem. Satan ať dělal co dělal nemohl mu přijít na kobylku.
Začal jednat skrze lidi a nastolil plán na ukřižování Božího Syna když ovlivnil učitele zákona a použil si dokonce Ježíšova učedníka aby ho vydal tak slavil úspěch. Konečně dostal Ježíše na kříž, konečně se zbaví Boha a sám se povýší na jeho místo. Když nevinný Ježíš, který nikdy nezhřešil a proto nemůže dostat mzdu hříchu - smrt, visí na kříži tak se mu ďábel vysmívá: "Sestup z kříže! Jiné jsi zachránil sebe nemůžeš?" Dokonce i spolutrestanec se mu vysmívá a říká: "Pomož sobě i nám"
Potom Ježíš konečně umírá. Satan slaví triumf: dostal jsem ho. Co je to za Boha umřel jako ostatní...
To ovšem nevěděl že Ježíš, spravedlivý Boží Syn, který nikdy nezhřešil nemůže být od smrti držen.
Teď nastává vrchol celého dějství. Ježíš sestupuje do Pekla a tam vyhlašuje své vítězství nad hříchem, nad smrtí a nad ďáblem.

Zábavu vidím v tom že se satan pokoušel zabít Ježíše a když se mu to povedlo tak to byla jeho prohra.

Dostal Božího syna na kříž a právě ten kříž se stal zbraní proti ďáblu. Ježíš mohl zemřít proto že na sebe vzal viny a hříchy všech lidí. Vzal na sebe moje i tvoje provinění abychom je nemuseli nést a mohli být plně svobodní.
Děkuji ti Pane Ježíši že jsi byl potrestán místo mne a že máš smysl pro humor.

 

Zdeněk