LÁSKA VE VZTAZÍCH

Milovat, znamená sebeobětování se pro druhého. Je to vztah, ve kterém člověk preferuje na první místě v svém životě jiného člověka, než sám sebe. Ježíš je vzácným příkladem pravé lásky: Miloval tě tak moc, že šel a obětoval se za tebe na kříži, aby si nezemřel, ale mohl žít.

Milovat pravou láskou nás chtěl naučit všechny. Ježíš učil: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (Jan 15:13)

Neznamená to, že hned máme všichni zachraňovat a umírat hrdinskou smrtí. Znamená to, že přestaneme být sobečtí, začneme brát ohledy na lidi kolem sebe a budeme jim dávat přednost před vlastními touhami a potřebami. Začneme milovat ostatní jako sami sebe (Matouš 19:19).

Ne vždycky láska je láskou.

Někdy láska může být láskou sobeckou, kdy si člověk na prvním místo ve vztahu staví jen sám sebe. Myslím si, že láska má být harmonickým vztahem nejen mezi dvěma partnery, ale také mezi tebou a tvým okolím. Dobrý vtah se buduje převážně na otevřené komunikaci mezi partnery, na odpuštění a umění naslouchat.

Mnoho mladých mají zkreslené ideály o lásce. Sami sebe by se měli zeptat, co pro toho druhého jsou ochotni obětovat, bez ohledu na to, zda jejich oběť bude mít pro ně nějaký užitek. Často pozoruji, že mnoho párů kolem po sobě střílí pouze varovné signály, ale už nejsou schopni svůj problém nazvat a řešit ho ze svou drahou polovičkou. Možná je to fenomén dnešní společnosti, kdy si dva raději píšou přes sociální sítě než spolu tráví čas a je to škoda, protože čas, který se ztrácí tím, že je jeden na druhého naštvaný, je k nezaplacení. 

Jakub a Lucka