Mladí lidé se rozhodli žít nezávisle na svém Stvořiteli

Mrzí mě, když vidím kolem sebe mladou generaci, která si neváží toho, co je jim nabízeno. Ve školách si povinně odsedí své. Volný čas tráví u facebooku nebo u PC her. Mají stovky přátel, ale přitom jsou úplně sami. V pátek odhodí tašku do rohu a jdou „kalit“ až do neděle. Přinejlepším přijdou domů jen „p řivožralí“, nezmlácení a bez konfliktů s policií. Jsme pohlcováni konzumní společností, ztrácíme identity a stáváme se součástí tupé masy ovcí. Víš, že po proudu umí plavat i mrtvá ryba? 

 

Ptám se, kde je ta hranice, kdy si uvědomíme, že  tohle je špatně?

Plavat proti  proudu je občas náročnější, ale přesto to přináší své výsledky.

 

Bůh si nezakrývá oči před lidským utrpením. Bůh si nezacpává uši před lidským voláním. Touží lidem odpustit jejich provinění. Bůh Ti nabízí své odpuštění a spolupráci na Tvém životě. Chce mít s Tebou vztah, stejný jako má otec se svým dítětem. Ježíš vzal všechny Tvé hříchy (chyby), starosti, problémy i nemoci na kříž a s tím vším zemřel, aby Ty si mohl žít. Díky Tvé víře v Ježíšovu oběť, Ti Bůh nabízí lásku, klid, hojnost, plnost i Tvou ztracenou identitu a mnoho dalšího.

Chceš to?

Lucie