Dobrá zpráva

Dnešní svět je propleten sítí různých informací. Denně je člověk bombardován tisíci slov z internetu, z televize, z rádia. Titulky zahrnují zprávy, které nejsou třikrát pozitivní (války, zneužívání, krize, teroristické útoky).

Lidstvo dosáhlo dokonalosti sebezničení. Válčíme, nenávidíme, ničíme krásnou zemi a všechno, co nám Bůh daroval.

I my můžeme vidět, že je něco ve světě v nepořádku.

Zoufalí lidé mobilizují proti zlu, ale za každou useknutou hlavu, vyrostou dvě další.

Proč bych se měl zajímat o Boha, který jak se zdá, pro tento svět nic nedělá?

Bůh si nezakrývá oči! Pravdou je, že Bůh s tím zlem v našem světě už něco udělal.

Postup ďábelských sil může zastavit jediný příběh.

Příběh našeho Stvořitele, který miluje svůj výtvor, příběh Evangelia.

Bůh přišel na svět v lidském těle v podobě Ježíše. Narodil se jako člověk, pracoval jako židovský tesař, žil v národě okupovaném cizími vojsky. Byl obklopen chudobou, slabostí a nemocí.

Za celý svůj život na zemi neudělal nic špatného. Davy ho milovaly. Uzdravoval nemocné. Dělal zázraky. Dával sílu slabým. Přinesl novou naději a rozdával spasení. Stále prokazoval lidem Boží lásku a od základů měnil jejich životy.

Náboženští vůdcové ho nenáviděli. Pro politiky byl příliš nebezpečný. Nikdo na něm nenašel vinu, za kterou by ho mohli odsoudit. I přesto byl zatčen, odvlečen, bičován, a nakonec přibit ke kříži, aby naplnil Boží plán pro záchranu celého lidstva.

Vytrpěl to proto, aby zachránil naše duše, abychom nemuseli trpět za naši nespravedlnost, za naše hříchy, za které si zasluhujeme spravedlivě smrt.

 "NEPŘIŠEL JSEM  SOUDIT, ALE ZACHRÁNIT!"

                                                             JEŽÍŠ KRISTUS

 

Hřích je od počátku prokletím a dědictvím lidstva. Za něj jsme odsouzeni zaplatit cenu nejvyšší, naší smrtí, a nakonec se utápět ve věčnosti pekla.

Jenže Bůh Tě miluje. Zaplatil cenu i za Tvůj hřích. Ježíš za Tebe zemřel. Nakonec vstal z mrtvých. Peklo Ho neudrželo. Usedl po pravici svého Otce v nebesích. Stále je připraven nabídnout Ti nový životní význam, najít změnu, směr i cíl.  

Nabízí Ti věčný život.