Náboženství je ďábel!

Ať se na mě nikdo nezlobí, ale stavím se proti všemu, co není z Boha.

Bůh pracuje skrze lásku. Bůh řekl: Miluj mě a miluj lidi kolem sebe, jako sám sebe.

Takhle se poznají křesťané, že se celou svou duší snaží podobat Ježíši Kristu.

A v Ježíši nebyla lest, nebyla v Něm lež, nebyla v Něm temnota!

Správný křesťan nemá plnou hubu Božího Slova, ale jeho činny odpovídají tomu, co říká.

Opravdové křesťanství je životní styl. Uvědomění si, že se svět netočí jen kolem vlastního EGA, ale že je tu něco víc, k čemu upínat svou pozornost.

Jsem vděčná za všechny, kteří si tohle uvědomují. Jsem vděčná za všechny, kteří mají Boha v srdci a ne jen v puse. Jsem vděčná za všechny, kteří se Bohem jen neohání, a pak sami mají život ve zmatku a chaosu.

Zoufale prosím, lidi, uvědomte si, že Bůh je láska! Neposílá nemoci, neposílá bolest, neposílá zlo …

Je láska, světlo, naděje … Někdo, komu na vás opravdu záleží.

A jestli tento článek někoho pohoršuje, asi by se měl nad svým životem důkladněji zamyslet.